Porada výchovných poradcov základných škôl 4.10.2017
Novinky

Pozývame výchovných poradcov základných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska na prvé pracovné stretnutie v školskom roku 2017/2018, ktoré sa uskutoční 4.10.2017 (streda) o 10:00 hod. v priestoroch CPPPaP Zuzkin park 10, Košice.

 

P o z v á n k a

Porada koordinátorov prevencie základných a stredných škôl 2.10.2017
Novinky

Pozývame koordinátorov prevencie základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska na prvé pracovné stretnutie v školskom roku 2017/2018, ktoré sa uskutoční 2.10.2017 (pondelok) o 10:00 hod. v priestoroch CPPPaP Zuzkin park 10, Košice.

 

P o z v á n k a

K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018
Novinky

K začiatku nového školského roka

želáme všetkým deťom, žiakom, našim klientom, pedagógom, partnerom a kolegom

úspešný školský rok 2017/2018.

 

                                                                                                                                                                                                                             Riaditeľstvo a zamestnanci CPPPaP

Prázdninové želanie 2017
Novinky

Želáme príjemné prežitie letných prázdnin všetkým klientom, pedagógom, partnerom a kolegom

a ďakujeme za spoluprácu v školskom roku 2016/2017.

 

Prázdninové želanie

ODKAZYOstatné odkazy

Linky pomoci