Zverejňovanie dokladov 2013

Hlavné obrázky: 31.jpg       

 

 

 V zmysle Zákona č. 546/2010 Zb., ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2011,

zverejňujeme uzatvorené zmluvy, vystavené objednávky a prijaté faktúry

za rok 2013

 

 

 

Register ponúkaného majetku štátu nájdete na:   www.ropk.sk .

ODKAZYOstatné odkazy

Linky pomoci