Prázdninové želanie 2019

Ďakujeme za spoluprácu v školskom roku 2018/2019 a želáme príjemné prežitie letných prázdnin

všetkým klientom, pedagógom, partnerom a kolegom.

 

Prázdninové želanie 

Informácia o voľnom pracovnom mieste - upratovačka

CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE, Zuzkin park 10, Košice

 

informuje o voľnom pracovnom mieste - u p r a t o v a č k a  (60% úväzok) s nástupom od 1.9.2019.


Informácia o voľnom pracovnom mieste  -  u p r a t o v a č k a

ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci