K začiatku školského roka 2019/2020
Novinky

 

 

Milí deti a žiaci, klienti nášho centra,

vážení rodičia, pedagógovia, kolegovia a partneri

 


k začiatku nového školského roka

Vám želáme veľa zdravia, síl, tvorivých nápadov

a úspešný celý školský rok 2019/2020.

 

                                                                                                                                                    Riaditeľstvo a zamestnanci CPPPaP

 

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste - upratovačka

CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE, Zuzkin park 10, Košice

 

informuje o voľnom pracovnom mieste - u p r a t o v a č k a  (60% úväzok) s nástupom od 1.9.2019.


Informácia o voľnom pracovnom mieste  -  u p r a t o v a č k a

ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci