Prázdninové želanie 2019

Ďakujeme za spoluprácu v školskom roku 2018/2019 a želáme príjemné prežitie letných prázdnin

všetkým klientom, pedagógom, partnerom a kolegom.

 

Prázdninové želanie 

ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci