Porada výchovných poradcov základných škôl 23.10.2019
Novinky

Dňa 23. októbra 2019 o 10:00 hod. sa v CPPPaP uskutočnilo prvé pracovné stretnutie výchovných poradcov základných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska  v školskom roku 2019/2020.

Hlavnými témami stretnutia boli:

  • Aktuálne informácie a poznatky z inšpekčnej činnosti zameranej na prácu výchovného poradcu – informovala RNDr. Monika Murínová, riaditeľka, Štátna školská inšpekcia – školské inšpekčné centrum Košice.
  • Vyhodnotenie činnosti v oblasti výchovného poradenstva za školský rok 2018/2019 – informovala PhDr. Marta Taráseková, metodička CPPPaP.
  • Informácie k zabezpečeniu úloh v  školskom roku 2019/2020 – informovala PhDr. Viera Podracká, zástupkyňa riaditeľky CPPPaP.
  • Diskusia k aktuálnym otázkam v práci výchovného poradcu v základnej škole.
ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci