Porada školských psychológov základných a stredných škôl 24.10.2019
Novinky

Dňa 24. októbra 2019 o 10:00 hod. sa v CPPPaP uskutočnilo prvé pracovné stretnutie školských psychológov základných škôl, gymnázií, konzervatórií a stredných odborných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska  v školskom roku 2019/2020.

Hlavnými témami stretnutia boli:

  • Univerzálna prevencia v školskom prostredí – referovala PaedDr. Lýdia Olajošová, metodička CPPPaP.
  • Diskusia, príklady dobrej praxe.
  • Organizačné pokyny pre školský rok 2019/2020, aktuálne informácie z oblasti školskej psychológie, rôzne – informovala PhDr. Martina Šályová, psychologička CPPPaP.
ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci