Klub školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní 10.12.2019
Novinky

Dňa 10. decembra 2019 sa v budove odboru školstva Okresného úradu Košice uskutočnilo klubové stretnutie školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní základných škôl, gymnázií, konzervatórií a stredných odborných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli:

  • Prevencia porúch príjmu potravy, predstavenie projektu Chuť žiť v rámci celoslovenskej edukačnej kampane referovali Karolína Šujanská, psychologička, Simona Almášiová, výživová poradkyňa a osobný príbeh liečenej anorektičky Valentíny Sedilekovej.
  • Aktuálne otázky v práci školského koordinátora vo výchve a vzdelávaní v škole, príklady dobrej praxereferovala PaedDr. Lýdia Olajošová, metodička CPPPaP.
 

ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci