Porada školských psychológov základných škôl 29.1.2020
Novinky

Dňa 29. januára 2020 o 10:00 hod. sa v CPPPaP uskutočnilo pracovné stretnutie školských psychológov základných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli:

  • Vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v práci školského psychológa základnej školy – prezentovala Mgr. Miroslava Miklátek, špeciálna pedagogička CPPPaP.
  • "Akí sme ?" – program pre rozvoj sociálnych kompetencií žiakov  – referovali PhDr. Anna Janovská, PhD., Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika, Košice a PhDr. Martina Šályová, psychologička CPPPaP.
  • Koncepcia práce školského psychológa – prezentovala Mgr. Veronika Šimonová, psychologička CPPPaP.
  • Diskusia k aktuálnym otázkam v práci školského psychológa v základnej škole.
ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci