Porada výchovných poradcov základných škôl 5.2.2020
Novinky

Dňa 5. februára 2020 o 10:00 hod. sa v CPPPaP uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných poradcov základných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli:

  • Aktuálne informácie o duálnom vzdelávaní – prezentovala Ing. Gabriela Lacková, Dualpoint, Košice.
  • Informácie z oblasti profesijného poradenstva – informovala PhDr. Marta Taráseková, metodička CPPPaP.
  • Diskusia k aktuálnym otázkam v práci výchovného poradcu v škole.
ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci