Informácia o voľnom pracovnom mieste - špeciálny pedagóg
Novinky

CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE, Zuzkin park 10, 040 11  Košice 

 

informuje o voľnom pracovnom mieste odborného zamestnanca  -  š p e c i á l n e h o   p e d a g ó g a  -  s možným nástupom ihneď.


 

Informácia o voľnom pracovnom mieste

 

Ponuka ukončená 22.6.2020

ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci