Porada školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní základných a stredných škôl 10.2.2020
Novinky

Dňa 10. februára 2020 sa v CPPPaP uskutočnilo pracovné stretnutie školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní základných škôl, gymnázií, konzervatórií a stredných odborných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli:

  • Prevencia extrémizmu. Prípadová štúdia "Vývin mladého neonacistu" prezentovala Mgr. Veronika Šimonová, psychologička CPPPaP.
  • Aktuálne otázky v práci školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní v škole – informovala PaedDr. Lýdia Olajošová, metodička CPPPaP.
  • Diskusia k aktuálnym otázkam v práci školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní.
ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci