Porada školských psychológov stredných škôl 13.2.2020
Novinky

Dňa 13. februára 2020 o 10:00 hod. sa v CPPPaP uskutočnilo pracovné stretnutie školských psychológov gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli:

  • Časový manažment pre stredoškolákov – prevencia časového stresu – referovala PhDr. Martina Šályová, psychologička CPPPaP.
  • Skupinové aktivity so žiakmi – príklady dobrej praxe.
  • Diskusia k aktuálnym otázkam v práci školského psychológa v strednej škole.
ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci