Porada školských psychológov stredných škôl 13.2.2020
Novinky

Pozývame školských psychológov stredných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 13. februára 2020 (štvrtok) o 10:00 hod. v budove CPPPaP Zuzkin park 10, Košice.

 

P o z v á n k a

ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci