Porada výchovných poradcov stredných škôl 19.2.2020
Novinky

Dňa 19. februára 2020 o 10:00 hod. sa v CPPPaP uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných poradcov gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli:

  • Aktuálne informácie o činnosti CPPPaP a spolupráci so strednými školami – informovala PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka CPPPaP.
  • Kariérový poradca a jeho úloha v systéme školy – referovala RNDr. Monika Murínová, Štátna školská inšpekcia, riaditeľka školského inšpekčného centra Košice.
  • Diskusia k aktuálnym otázkam v práci výchovného a kariérového poradcu v strednej škole.
ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci