Porada výchovných poradcov stredných škôl 19.2.2020
Novinky

Pozývame výchovných poradcov stredných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 19. februára 2020 (štvrtok) o 10:00 hod. v budove CPPPaP Zuzkin park 10, Košice.

 

P o z v á n k a

ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci