Výskum VÚDPP v Bratisleve k slovnému hodnoteniu žiakov
Novinky

Vážení rodičia,

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave uskutočňuje výskum, ktorý sa týka pohľadu rodičov a žiakov na slovné hodnotenie a chceli by sme sa na Vás preto obrátiť s prosbou o vyplnenie tohto online dotazníka.

 

Dotazník nájdete tu: https://forms.gle/PLK8yc2nfndVwGn68

 

Ďakujeme za pozozumenie a Váš čas

 

Tím VÚDPaP

ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci