Seminár pre začínajúcich školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní ZŠ a SŠ 12.10.2020
Novinky

Pozývame začínajúcich školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií v územnej pôsobnosti pracoviska na metodický seminár

 

dňa 12. októbra 2020 (pondelok) o 10:00 hod.

v klubovej miestnosti CPPPaP Zuzkin park 10, Košice (2. poschodie).

 

P o z v á n k a

ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci