On-line pracovná porada školských poradcov základných škôl 21.10.2020
Novinky

Pozývame školských poradcov základných škôl (predtým výchovných poradcov) v územnej pôsobnosti pracoviska na  

 

on-line pracovnú poradu pri príležitosti 40. výročia založenia CPPPaP

dňa 21. októbra 2020 (streda) o 10:00 hod.

prostredníctvom platformy ZOOM.

 

P o z v á n k a


 

Odborné podujatia k 40. výročiu založenia CPPPaP sponzorsky podporili: 

Okresný úrad Košice - odbor školstva

Najväčšia mestská časť Košice - Západ Terasa

Mestská časť Košice - KVP

Mestská časť Košice - Nad jazerom 

MC Kosice zapad - logoMC Kosice KVP - logoMC Kosice Nad jazerom - logo

ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci