Kategórie noviniek
Novinky

Kategória: Novinky
Počet položiek: 3
· Prevádzka CPPPaP v školskom roku 2020/2021
· Výskum VÚDPP v Bratisleve k slovnému hodnoteniu žiakov
· Zápis do 1. ročníka a posudzovanie školskej spôsobilosti
ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci