Kategórie noviniek
Novinky

Kategória: Novinky
Počet položiek: 10
· On-line pacovná porada školských poradcov stredných škôl 22.10.2020
· On-line pracovná porada školských poradcov základných škôl 21.10.2020
· On-line pracovná porada školských psychológov základných škôl 20.10.2020
· 40. výročie založenia našej inštitúcie
· On-line pracovná porada školských psychológov stredných škôl 14.10.2020
· Seminár pre začínajúcich školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní ZŠ a SŠ 12.10.2020
· On-line pracovná porada školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní ZŠ a SŠ 5.10.2020
· Prevádzka CPPPaP v školskom roku 2020/2021
· Výskum VÚDPP v Bratisleve k slovnému hodnoteniu žiakov
· Zápis do 1. ročníka a posudzovanie školskej spôsobilosti
· Ukázať všetky kategórie
ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci