Kategórie noviniek
Novinky

Kategória: Novinky
Počet položiek: 14
· Porada výchovných poradcov stredných škôl 19.2.2020
· Porada školských psychológov stredných škôl 13.2.2020
· Porada školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní základných a stredných škôl 10.2.2020
· Informácia o voľnom pracovnom mieste - špeciálny pedagóg
· Porada výchovných poradcov základných škôl 5.2.2020
· Porada školských psychológov základných škôl 29.1.2020
· Vianočný a novoročný pozdrav 2019
· Klub školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní 10.12.2019
· Filmové predstavenie "Kto je ďalší?" pre základné školy - Stanovisko VÚDPaP, Bratislava
· Porada školských psychológov základných a stredných škôl 24.10.2019
· Porada výchovných poradcov základných škôl 23.10.2019
· Porada výchovných poradcov stredných škôl 16.10.2019
· Porada školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní základných a stredných škôl 7.10.2019
· K začiatku školského roka 2019/2020
· Ukázať všetky kategórie
ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci