Kontakty na pracoviská

 

Hlavné obrázky: 24.jpg                   Ako nás nájdete... 

 

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pôsobí v dvoch pracoviskách:

  • centrálne pracovisko Zuzkin park 10, 040 11 Košice

  • elokované pracovisko Galaktická 11, 040 12 Košice

 

 

Pracovisko Zuzkin park 10, 040 11  Košice  

Prijímacie hodiny pre klientov:  8:00 – 15:30 hod.

                                                        

 

 

Kde nás nájdete ?                                                                                         mapa

 

Sídlisko Terasa, Košice II, pri obchodnom centre Galéria – Kaufland

Prístup:

→ električkami č. 6, 9    (výstup na zastávkach: Magistrát mesta Košice),

→ trolejbusmi č. 71, 72  (výstup zo smeru sídlisko Dargovských hrdinov na zastávke: Ružová, výstup zo smeru sídlisko KVP na zastávke: Magistrát mesta Košice)

→ autobusmi z rôznych smerov č. 12, 17, 19, 36 ... (výstup na zastávkach: Nová nemocnica, Považská, Ružová)

 

Telefonické a e-mailové kontakty: 

  Telefonický kontakt E-mailový kontakt

Kontakty s klientmi (prijímanie žiadostí, informácie a pod.)

        055 - 787 16 11,  055 - 787 17 11, 0911 030 930


Riaditeľka 055 - 787 16 15 fedagogi@mail.t-com.sk
Zástupkyňa riaditeľky 055 - 787 16 31 podracka.centrum@centrum.sk 
Finančná účtovníčka
055 - 787 16 30,  fax.: 055 - 787 16 40 zuzkinpark@mail.t-com.sk
Oddelenie sociálneho vývinu a prevencie 055 - 787 16 19 prevenciazuzkinpark@gmail.com
Metodička pre výchovných poradcov ZŠ a SŠ
055 - 787 16 23
pppzuzkp@mail.t-com.sk

 

 

 

Elokované pracovisko Galaktická 11, 040 12  Košice 

  Prijímacie hodiny pre klientov:     8:00 – 15:30 hod.

 

Kde nás nájdete ?                                                                                                 mapa


Sídlisko Nad jazerom, Košice IV, v budove Materskej školy Galaktická ul. (zadný trakt)

Prístup:
 → električkami č. 3, 7, 9   (výstup na konečnej zastávke: Važecká)Telefonické a e-mailové kontakty:  

  Telefonický kontakt E-mailový kontakt
Kontakty s klientmi (prijímanie žiadostí, informácie a pod.) 055 - 674 36 30, 0911 193 930 pppgalke@stonline.sk
Vedúca elokovaného pracoviska 055 - 674 36 30 pppgalke@stonline.sk055 - 787 16 17

ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci