Ako nás môžete kontaktovať ?

 

 

Hlavné obrázky: 29.jpg          Ako nás môžete kontaktovať...

 

  • O pomoc pri riešení problémov môžete požiadať prostredníctvom školy (výchovného poradcu) alebo samostatne osobne.

  • Vyplňte žiadosť (sú uvedené nižšie) a doručte nám ju osobne, poštou alebo e-mailom. 

  • S každou školou spolupracuje psychológ, špeciálny pedagóg a odborný zamestnanec oddelenia sociálneho vývinu a prevencie  (školy v starostlivosti CPPPaP).

  • Odporúčame Vám kontaktovať  nás najskôr  telefonicky alebo e-mailom a dohodnúť si stretnutie.

  • V prípade, že sa na dohodnutý termín náhle nemôžete dostaviť, oznámte nám to čo najskôr.

 

 

Hlavné obrázky: tick.png   Informácie pre rodičov pred návštevou CPPPaP

Hlavné obrázky: tick.png   Žiadosť o psychologické vyšetrenie

Hlavné obrázky: tick.png   Žiadosť o špeciálno-pedagogické vyšetrenie

Hlavné obrázky: tick.png   Žiadosť o psychologické vyšetrenie a profesijné poradenstvo žiaka základnej školy – Zuzkin park

Hlavné obrázky: tick.png   Žiadosť o psychologické vyšetrenie a profesijné poradenstvo žiaka základnej školy – Elokované pracovisko Galaktická

Hlavné obrázky: tick.png   Žiadosť o poskytnutie správy z odborného vyšetrenia dieťaťa do 18 rokov pre potreby iného poradenského alebo školského zariadenia


ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci