Čo ponúkame

 

Hlavné obrázky: 41.jpg               Ako Vám môžeme pomôcť...

 

     Ponúkame vám:

  • odbornú pomoc pri riešení výchovných, vzdelávacích a osobnostných ťažkostí vášho  dieťaťa, pomoc pri vstupe do základnej školy a pri výbere štúdia na strednej a vysokej škole, 

  • analýzu predložených problémov, 

  • návrh možností, cesty a spôsobu riešenia problému,

  • následnú terapeutickú, poradenskú a reedukačnú pomoc,

  • zachovávanie dôvernosti.
.
ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci