Zmluvy 2017

 

Hlavné obrázky: 31.jpg

 

V zmysle Zákona č. 546/2010 Zb., ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2011,

sú uzatvorené zmluvy za rok 2017

uverejnené v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky.

IČO: 35570547    DIČ: 2022113907

         

 

 

                  

                                                                               

Súhrnné správy o podlimitných zákazkach CPPPaP za rok 2017 sú zverejnené na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky.

ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci