Školám a učiteľom

 

 

 

Hlavné obrázky: dl_homepage.png                Služby žiakom a učiteľom ...

 

 

Psychodiagnostika detí a žiakov 

  • pri posudzovaní školskej spôsobilosti, vzdelávacích zručností a ťažkostí, emocionality a správania, profesijnej orientácie, intelektových schopností ...

Poradenstvo pre deti, žiakov, rodičov a pedagógov

  •  pri ťažkostiach v učení, správaní, adaptácii na školu, výbere strednej školy, ...

 Individuálna a skupinová terapia 

  •  pri vzťahových a emocionálnych ťažkostiach, pri ťažkostiach v správaní, rodinných problémoch, ťažkostiach v triednych kolektívoch ...   

Preventívne aktivity

  •  výcvik rovesníckych skupín, práca s triednymi kolektívmi, deťmi s problémovým správaním, riešenie šikanovania, prieskumy, besedy ...

Prednášková a konzultačná činosť 

  •  na požiadanie škôl k témam z oblastí osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu žiakov,
  •  konzultácie pedagogického prístupu k žiakom v starostlivosti CPPPaP

Školiace aktivity 

  •  výcvik pedagógov a pedagogických kolektívov, napr. v oblasti porúch správania, špecifických vývinových porúch učenia, manažmentu triedy a pod.

 

 

 

 

 

 


 

 


ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci