Zmluvy 2014

 

Hlavné obrázky: 31.jpg       

V zmysle Zákona č. 546/2010 Zb., ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2011,

sú uzatvorené zmluvy za rok 2014

uverejnené v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky.

IČO: 35570547   DIČ: 2022113907

           

        

ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci