Zmluvy 2015

 

Hlavné obrázky: 31.jpg       

V zmysle Zákona č. 546/2010 Zb., ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2011,

sú uzatvorené zmluvy za rok 2015

uverejnené v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky.

IČO: 35570547   DIČ: 2022113907

         

 

 

     

V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zverejňujeme súhrnné správy o podlimitných zákazkach CPPPaP za rok 2015:

                                                      

      Dátum    
 Názov a anotácia Pdf
 4.1.2016
  Súhrnná správa o podlimitných zákazkách CPPPaP za 4. štvrťrok 2015  
1.10.2015

  Súhrnná správa o podlimitných zákazkách CPPPaP za 3. štvrťrok 2015

2.7.2015   Súhrnná správa o podlimitných zákazkách CPPPaP za 2. štvrťrok 2015
2.4.2015   Súhrnná správa o podlimitných zákazkách CPPPaP za 1. štvrťrok 2015

                                                  

Súhrnné správy o podlimitných zákazkach CPPPaP za rok 2015 sú zároveň zverejnené na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky.

 

    

ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci