Programy

Hlavné obrázky: 35.png         Programy skupinovej práce a terapeutickej starostlivosti o klientov

 

Ponúkame Vám krátky prehľad stimulačných, korekčných, reedukačných programov a terapeutických postupov

poskytovaných klientom nášho CPPPaP.

 

 

ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci