Zverejňovanie dokladov 2016

    

Hlavné obrázky: 31.jpg

         

 

V zmysle Zákona č. 546/2010 Zb., ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2011,

zverejňujeme uzatvorené zmluvy, vystavené objednávky a prijaté faktúry

za rok 2016


 


                                 

 

Register ponúkaného majetku štátu nájdete na:   www.ropk.sk .

ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci