Zmluvy 2016

 

Hlavné obrázky: 31.jpg       

V zmysle Zákona č. 546/2010 Zb., ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2011,

sú uzatvorené zmluvy za rok 2016

uverejnené v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky.

IČO: 35570547    DIČ: 2022113907

         

 

 

     

V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. a následne zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zverejňujeme súhrnné správy o podlimitných zákazkach CPPPaP za rok 2016:

 

   Dátum    
 Názov a anotácia Pdf
4.1.2017
  Súhrnná správa o podlimitných zákazkách CPPPaP za 4. štvrťrok 2016 
7.10.2016

  Súhrnná správa o podlimitných zákazkách CPPPaP za 3. štvrťrok 2016

 5.7.2016
  Súhrnná správa o podlimitných zákazkách CPPPaP za 2. štvrťrok 2016
4.4.2016   Súhrnná správa o podlimitných zákazkách CPPPaP za 1. štvrťrok 2016

                                                                                

Súhrnné správy o podlimitných zákazkach CPPPaP za rok 2016 sú zároveň zverejnené na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky.

 


ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci