Zmluvy 2020

 

Hlavné obrázky: 31.jpg

 

V zmysle Zákona č. 546/2010 Zb., ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2011,

 sú uzatvorené zmluvy za rok 2020

uverejnené v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky. 

IČO: 35570547   DIČ: 2022113907

                                                                                                            

ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci