Rozdelenie škôl

 

Hlavné obrázky: 50.jpg                    Školy v pôsobnosti a starostlivosti Centra

 

  • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10 v  Košiciach poskytuje podľa zriaďovacej listiny odbornú psychologickú, špeciálno-pedagogickú a preventívnu starostlivosť deťom a žiakom, psychologické, špeciálno-pedagogické a sociálne poradenstvo rodičom a pedagógom škôl vo svojej územnej pôsobnosti. 

 

  • Nasledujúce súbory poskytujú prehľad materských, základných a stredných škôl v starostlivosti pracoviska s uvedením odborných zamestnancov, ktorí s nimi spolupracujú a tiež kontaktov na nich:

  

 

Hlavné obrázky: dl_info.png  Materské školy v pôsobnosti CPPPaP Zuzkin park 10, Košice

Hlavné obrázky: dl_info.png  Materské školy v pôsobnosti EP Galaktická, Košice


Hlavné obrázky: dl_info.png  Základné školy v pôsobnosti CPPPaP Zuzkin park 10, Košice

Hlavné obrázky: dl_info.png  Základné školy v pôsobnosti  EP Galaktická, Košice


Hlavné obrázky: dl_info.png  Stredné školy v pôsobnosti CPPPaP Zuzkin park 10, Košice

Hlavné obrázky: dl_info.png  Stredné školy v pôsobnosti  EP Galaktická, Košice

 

späť 

ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci